Tėvelių dėmesiui

Dėl mokymosi Luokės V. Kleivos gimnazijoje.

             Gimnazijoje yra reikalavimai uniformai. Tai yra mėlynas švarkelis. Nei   modelis,  nei medžiaga neturi reikšmės, svarbu – tamsiai mėlynas. Galimas švarkelio variantas – mėlynas džemperis su LVKG užrašu. Džemperį bus galima užsisakyti gimnazijos prezidentūroje arba tiesiogiai iš gamintojo:

        https://www.luoke.telsiai.lm.lt/index.php/9-naujienos/74-gimnazijos-uniforma

         Būsimos penktos ir būsimos devintos klasės mokinių tėveliai prašymus  dėl   priėmimo į Luokės V. Kleivos gimnaziją gali rašyti ir nuo šiandien. 5-8 klasių mokiniai   dėl reorganizacijos iš Upynos pagrindinės mokyklos Mokinių registro bus  išrašyti rugpjūčio mėn. 27 dieną. Vykstant į Luokės V. Kleivos gimnaziją, būtina turėti mokymosi pasiekimų pažymėjimus, išduotus 2020-06-18 dieną. Kas dar    neatsiėmė, prašau ateiti į mokyklą ir atsiimti.

             1- 4 klasių mokiniai tęsia mokymąsi Luokės V. Kleivos gimnazijos Upynos   skyriuje. Labai tikimės, kad mūsų bendruomenės vaikai, tėveliai ir toliau bendraus su savo   mokytojais.
Linkiu visiems gražios ir saugios vasaros.

Direktorė

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui Tėvelių dėmesiui yra išjungti

Pranešimas tėveliams

Pranešimas tėvams ir mokiniams dėl atsiskaitymo su biblioteka >>čia<<

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui Pranešimas tėveliams yra išjungti

ĮSAKYMAS

DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams ORGANIZAVIMO TVARKOS aprašo PATVIRTINIMO

>>čia<< ir >>čia<<

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui yra išjungti

 

                      Dėl paskelbto karantino mūsų mokykla neveikia, bet mokymasis vyksta toliau – kiekvieną rytą mokiniai ir mokytojai susitinka ne klasėse, o virtualioje erdvėje. Mokiniai pagal tvarkaraštį dalyvauja mokytojų tiesioginėse pamokose bei mokosi savarankiškai, konsultuojasi su mokytojais tuomet, kai turi papildomų klausimų.

                      Visiems mums perėjimas prie virtualios mokyklos sukėlė nemažai iššūkių ir nuogąstavimų, ar viskas pavyks, kaip norėtume, kaip planavome ir kaip įsivaizduojame kokybišką mokymąsi virtualioje erdvėje. Jau pirmosios dienos parodė, kad tai žymiai sunkiau nei dirbti klasėje. Neįpratę bendrauti virtualioje erdvėje su mokiniais, mokytojai  aktyviai lankė nuotolinio mokymo seminarus, kaupė informaciją ir stengėsi  pasiruošti aktyviam darbui su mokiniais virtualioje erdvėje. Sukurtos klasių grupės mesenger, kuriose yra ir mokytojai ir mokiniai,  patys mokiniai susikūrė atskiras grupeles.

                      Mokytojai dirba visi išvien, kaip vienas kumštis, pagelbėdami vienas kitam, pasidalindami geriausiomis idėjomis, bendrai planuodami ir siekdami, kad net pasikeitusiomis sąlygomis kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę. Šį laikotarpį mokytojai išnaudoja kaip ypatingą galimybę ugdyti vaikų savarankiškumą, atsakomybę,  tarpusavio pagarbą ir tvirtumą.

                      Net patys mažiausi mokinukai jungiasi į gyvas pamokas, atlieka užduotis.

                      Pradžioje visiems reikia tėvų pagalbos. Bet dirbti kompiuteriu ir sutartomis programomis mokosi ir maži, ir dideli.

                      Vyresnieji puikiai prisitaikė prie naujosios realybės, bei draugiškai intensyviau padeda vienas kitam. Matome, kad daugelis vaikų ir virtualioje erdvėje išlieka savimi, rodo pastangas ir norą gerai mokytis. Noriu paraginti kai kuriuos mokinius imtis daugiau atsakomybės ir savarankiškumo mokantis nuotoliniu būdu. Nepalikite nepadarytų darbų rytojui.

                      Didžiuojamės nuostabiais savo mokinių tėvais, kurie patys turėdami šeiminius ir darbinius įsipareigojimus, yra tikras ramstis vaikams , mokytojams  perkeliant ugdymą į virtualią erdvę. Jų praktinė ir emocinė pagalba savo vaikams bei pasiūlymai mokyklai yra neįkainojami.     Kiekvieną dieną sprendžiame kylančius iššūkius – technologinius, akademinius, emocinius, buitinius – kiekvienas asmeniškai ir visi kartu. Mokomės kiekvieną dieną. Visada žinojome, kad esame ypatingos bendruomenės dalis. Svarbiausia turime palaikyti vieni kitus ir turėtų viskas būti gerai.

                      Mokiniams siūlome gautus planšetinius kompiuterius neštis į namus, jais naudotis ir siekti vis geresnių mokymosi  virtualioje erdvėje rezultatų.

 

Direktorė

 

 

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui yra išjungti

Tėvelių dėmesiui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1. papunkčiu ir Telšių rajono
savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus informacija, pateikta 2020-03-25 Nr. ŠV1-25, mokykla tėvų prašymus dėl priėmimo į mokyklą registruoja registracijos žurnale pagal prašymo pateikimo laiką elektroniniu paštu: upynospm@gmail.com. Prašymo formą galima rasti ČIA Prašymus rašo tėveliai dėl priėmimo į pirmą klasę, į priešmokyklinę grupę bei ikimokyklinę grupę. Taip pat naujai atėję ir pageidaujantys mokytis Upynos pagrindinėje mokykloje. Prašymai turi būti teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą. Užpildytą prašymą siunčiame nurodytu el. paštu. Tie tėveliai, kurie jau užpildę prašymus ir atnešę į mokyklą, pakartotinai neberašote.

Direktorė Stanislava Grigolienė

Patalpinta kategorijoje: Informacija | Komentarai įrašui Tėvelių dėmesiui yra išjungti

Atmintinė Telšių r. Upynos pagrindinės mokyklos mokiniams

Kaip mokysimės nuotoliniu būdu?

Mokymas/mokymasis prasideda 2020 metų kovo 30 diena.

Nuotolinės pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraštį.

 Pamokos prasideda kiekvieną dieną 9 val. Nuotolinis pamokų laikas neapibrėžiamas, atsižvelgiant į skirtingas šeimų situacijas. Mokytojas pasiekiamas iki 15 val.

Kiekvieną rytą mokinys prisijungia prie Mano dienynas  ir kitų mokytojų nurodytų nuorodų, ir peržiūri mokytojų pranešimus apie jam paskirtas užduotis.

Pamokos metu, kilus neaiškumams ar nesupratus, kaip atlikti užduotis, mokiniai  susisiekia su mokytoju nurodytu būdu.

Dėl techninių problemų konsultuotis galima su IKT koordinatore Audrone Čegiene, tel. Nr. 860087766, IKT specialistu R. Abukaičiu, tel. Nr. 8 611 67770

Pradinių klasių mokinius, ruošiant skirtas užduotis, konsultuos pailgintos darbo grupės mokytoja Rima Žukauskienė nuo 12.00 val. iki 15.00 val. Konsultuotis galima elektroninio dienyno pranešimų pagalba, naudojantis mesendžeriu, telefonu, elektroninio pašto žinutėmis.  Mokytojos tel. Nr. 864651668

5,7 klasės mokinius, turinčius specialių ugdymosi poreikių, konsultuos mokytojų padėjėjos Virgina ir Nelė. Susisiekti galite turimomis ryšio priemonėmis nuo 13.00 iki 15.00 val.  

Vertinimo sistema:

1 savaitė – adaptacinis laikotarpis ir mokiniai pažymiu nevertinami. Naudojant mokymosi aplinką, vykdomas tik formuojamasis vertinimas, tačiau rezultatai nėra konvertuojami į pažymį. Mokomės mokytis nuotoliniu būdu.

2 savaitė –  vykdomas kaupiamasis vertinimas.

Nuo trečios savaitės rašomi  įvertinimai el. dienyne.

Iki 16 val., atlikęs mokytojų paskirtas užduotis, mokinys išsiunčia atsakymus mokytojų nurodytu būdu.

Jei mokinys (be rimtos priežasties) po 2 savaičių neišsiunčia darbo iki 16 val., jis vertinamas nepatenkinamai.

Jei mokinys iki  trečios savaitės pradžios neprisijungia, neatsiunčia atliktų darbų,  Mano dienyne mokytojas fiksuoja mokiniui „n“.

Taisyklės gali kisti .

Draudžiama įrašinėti ir platinti pamokas bei paskirtas užduotis.

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui Atmintinė Telšių r. Upynos pagrindinės mokyklos mokiniams yra išjungti

SVARBU

Dėmesio. Upynos pagrindinės mokyklos darbo tvarka

 

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

 

ĮSAKYMAS DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU

 

Įsakymas dėl koronaviruso valdymo priemonių Telšių rajone

 

Ministro įsakymas dėl korona viruso valdymo priemonių.

 

Sprendimas darbdaviams organizuojant veiklą

 

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo pakeitimas

 

 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLAS

 

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui SVARBU yra išjungti

Gimtosios kalbos diena Upynos pagrindinėje mokykloje

Lietuvių kalbos komisija jau ne pirmus metus kviečia minėti  Lietuvių kalbos dienas. Gimtajai kalbai skirtas laikotarpis tarp dviejų Tėvynės laisvę įtvirtinančių datų – vasario 16- osios ir kovo 11- osios  skatina mylėti ir puoselėti gimtąją kalbą, ugdo mokinių pagarbą ir pasididžiavimą gimtąja kalba, skatina  domėjimąsi šia unikalia mūsų tautos savastimi.

Upynos pagrindinėje mokykloje Gimtosios kalbos diena vyko kovo 6-ąją  dieną.  Renginį pradėjo 10 klasės mokinė Urtė, kuri atliko A. Mamontovo dainą ,,Saulės miestas”. Renginio metu nuskambėjo iškiliųjų lietuvių poetų Just. Marcinkevičiaus, J. Degutytės, Maironio eilėraščių posmai, kalbininko Juozo Pikčilingio mintys apie lietuvių kalbą bei lietuviškosios raštijos pradininko Mikalojaus Daukšos garsiosios  ,,Prakalbos į malonųjį skaitytoją“ žodžiai. Pradinukai iš anksto ruošėsi šiai dienai – išmoko lietuvių rašytojų, kalbininkų prasmingų minčių apie gimtąją kalbą.

5-10 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Gimtoji kalba ir aš”. Mokiniai buvo suskirstyti į šešias mišrias komandas. Viktorinos klausimai buvo sudaryti atsižvelgiant į mokinių amžių. Mokinių  komandos  turėjo atsakyti į įvairius klausimus apie lietuvių kalbą. Ugdytiniai ne tik prisiminė pirmąją lietuvišką knygą, norminės lietuvių kalbos kūrėją Joną Jablonskį, bet ir  turėjo prisiminti lietuvių kalbos stilistiką bei gramatiką. Nepamiršta buvo ir tautosaka – liaudies išmintis, bylojanti apie kalbos bei žodžio svarbą. Daugiausiai emocijų mokiniams sukėlė  užduotis – žodžių grandinėlių narpliojimas. Nosinių raidžių rašybos žodžių šaknyje užduotis  privertė mokinius smagiai pasukti galvas.  Žinios iš kalbotyros apie lietuvių kalbos senumą ne vienam mokiniui kėlė susižavėjimą ir pagarbą savo gimtajai kalbai.

Renginio akcentu tapo pastaruoju metu išpopuliarėjęs žaidimas „Protų mūšis“,  kurį organizavo Upynos kultūrinės veiklos organizatorė Ingrida. Protmūšis ,,Laisvėjam“ skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti. Mokinių  komandos varžėsi  dėl Lietuvos – Telšių – Upynos  žinovų titulo. Ne visi „Protų mūšio“ klausimai reikalavo konkrečių faktų, reikėjo pasitelkti ir loginį mąstymą. Dalyviai atsakinėjo į bendruosius ir vaizdo klausimus. Visos komandos pademonstravo maksimalų susikaupimą ir džiugino savo žiniomis bei įžvalgomis. Po gausybės smagių emocijų ir apdovanojimų  laimėjo draugystė.

Šis renginys paskatino mokinius pažinti ir puoselėti gimtąją kalbą, suprasti, kad gimtoji kalba yra mūsų kultūros dalis, literatūros kūrimo priemonė, tautos savimonė, tautos vertybių, papročių išraiška ir pagrindinis būdas pažinti vieniems kitus.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyt. Toma

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui Gimtosios kalbos diena Upynos pagrindinėje mokykloje yra išjungti

Pyragų diena

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui Pyragų diena yra išjungti

INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“

INICIATYVOS „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“

   ORGANIZAVIMAS UPYNOS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

    DALYVAUJA VISI IR VISOS!

     NUO 2019-09-09 IKI 2019-10-31

  Šiandieninė mokykla siekia ne tik suteikti mokiniams įvairių sričių žinių, gebėjimų, bet ir ugdyti vertybines jų nuostatas. Viena iš mokyklos funkcijų – orientuoti mokinį į sveiko gyvenimo vertybių pasaulį, kurio pažinimas padeda pajusti prasmingo gyvenimo grožį, rasti aktyvaus, kūrybingo gyvenimo prasmę.

Siekdami skatinti mokinių su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC), Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (toliau – SMLPC) kviečia dalyvauti iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.

INICIATYVŲ ORGANIZAVIMAS

 1. RUGSĖJO 09-13d.  „Būk saugus kelyje“
  • pasikartoti su mokiniais kelių eismo taisykles, kelio ženklus.(per klasių valandėles).
  • piešiniai su kreidomis 12d. ant asfalto mokyklos kiemelyje. (Pradinukai, mokytojos, socialinė pedagogė ).
 2. RUGSĖJO 16-20d.  „Judėjimo galia“
  • 17d. akcija „APIBĖK MOKYKLĄ“ dalyvauja visi (sportinė apranga).
  • mankšta koridoriuose prieš pirmą pamoką visą savaitę  5 min.(praveda mokytojos su klase).
  • mokytojos „Vaidos šokio studija“, per ilgąsias pertraukas antradienį ir penktadienį.
  • 20d. „Šokiai pokiai“ salėje. Praveda 10kl. mokiniai.
 1. RUGSĖJO 23 –27d. „Vaisių ir daržovių nauda sveikatai“
 • Nusipiešti plakatus apie vaisių ir daržovių naudą sveikatai.
 • Mokyklos valgykloje visą savaitę vaišintis atsineštomis ar vietoje spaudžiamomis sultimis.
 • Mokyklos kavinėje pradinukai iš savo daržovių spaudžia sultys,5-8kl. mokiniai gamina kokteilius, vyks degustacija.
 • Per technologijų pamokas išmokyti mokinius pasigaminti skanių paprastų patiekalų iš daržovių.
 1. RUGSĖJO – spalio 04d.  „Tylos galia“
 • Visą savaitę stengtis kalbėti pašnibždomis, visos pertraukos tą savaitę tylios.
 • Įrengti pradinėse klasėse poilsio kampelį, paprašyti vaikų atsinešti iš namų kietą pagalvėlę ar sėdmaišių. Čia mokiniai galėtų pasėdėti, pagulėti, pasiklausyti paukščių čiulbėjimo, upelio čiurlenimo.
 • Mokyklos fojė, ar muzikos kabinete įrengti ramybės kampelį. Pageidautina , kad mokiniai būtų tyloje, klausytųsi relaksacinės muzikos.
 • Mokyklos skambutį tą savaitę pakeisti natūraliais gamtos garsais.
 • Per klasių valandėles pasitelkę pantomimą pabandyti perteikti savo mintis, jausmus ar papasakoti pasaką vis keičiant veikėjus.
 1. SPALIO 07-11d. „Miego galia“
 • Pradinukai visą savaitę pasidaro ir pildo miego dienyną. Vertina ir aptaria sveikatos specialistė.
 • Per logopedo pratybas pradinukai pasimokys relaksacijos pratimų, pykčio valdymo.
 • Mokiniai parengia pranešimą apie miego reikšmę sveikatai. Supažindins mokyklos bendruomenės narius su miego higiena: kas padeda greičiau užmigti, ko verčiau nedaryti prieš miegą. Mokytoja Violeta.
 1. SPALIO 14- 18d.  „Kurkime ateitį, atsižvelgdami į praeitį“
 • Organizuoti ar nuvykti pas vyresnės kartos bendruomenės narius pokalbio popietei, kurioje jie pasidalintų savo prisiminimais apie savo laiką praleistą mokykloje, santykius, jaunystę. Direktorė.
 • Pasikviesti į mokyklą senelius, kurie propaguoja fizinį aktyvumą gal net sportuoja ir sudalyvauti fizinio aktyvumo renginiuose kartu su mokiniais.
 • Kartu su vyresnės karos atstove pasigaminti patiekalą.
 1. SPALIO  21-25d. „Padėk sau ir draugui“
 • Pirmos pagalbos teikimo principai, kritinės situacijos įvertinimo metodai ,pagalbos iškvietimo taisyklės per klasių valandėles praveda sveikatos specialistė.
 • Sužalojimų prevencija. Pakalbėti su mokiniais per klasių valandėles apie saugų elgesį buityje, mokykloje. Kaip padėti sau ar artimui ištikus nelaimei.

Visus renginius fiksuokite, paveiksluokite, bus reikalinga ataskaitai.

MIELI KOLEGOS, savo mintis ir pasiūlymus drąsiai rašykite, sakykite….

Dalyvaukime visi.

Visuomenės sveikatos priežiūros  specialistė Eglė Zikienė

 

 

 

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui INICIATYVA „AKTYVIAI, DRAUGIŠKAI, SVEIKAI“ yra išjungti

Reorganizavimo sąlygos

Skelbimas apie reorganizavimo sąlygų sudarymą 

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Reorganizavimo sąlygos yra išjungti

„Padėkime žvėreliams ir paukšteliams žiemą“

  Taip skambėjo kvietimas Upynos pagrindinės mokyklos mokiniams ir mokytojams,  raginantis keliauti į mišką  nunešti maisto miško gyvūnams. Žiema- išbandymas miško gyventojams. Mokiniai, mokytojai neliko abejingi kvietimui ir sausio 22 dieną iškeliavo į mišką. Aišku – ne tuščiomis. Kiekvienas mokinukas nešė lauktuvių miško gyventojams. O Rugilės ir Irmanto tėvelis atgabeno visą priekabą šieno. Smagu, kad tokioje akcijoje dalyvauja ir tėveliai. Palikus „lauktuves“,  mokinių miške laukė šiltos arbatos puodelis ir saldainiai. Po smagaus pasibuvimo gamtoje, visi saugiai grįžome į mokyklą. Nuotraukas rasite fotoalbume.

Biologijos mokyt. Violeta U.

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui „Padėkime žvėreliams ir paukšteliams žiemą“ yra išjungti

Visuotinis tėvų susirinkimas

                    KVIETIMAS

    Į VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ

Maloniai kviečiame visus tėvelius 2018 metų spalio 19 dieną (penktadienį) 12 val. dalyvauti visuotiniame tėvų susirinkime, kuris vyks mokyklos biologijos kabinete. Bendro susirinkimo metu susipažinsite su mokinių darbo tvarkos taisyklių pagrindiniais nuostatais, mokinių pasiekimais ir pažanga, maitinimo tvarka, prisijungimu prie elektroninio dienyno,  prevencine programa „Paauglystės kryžkelės“. Atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

13.00 val. – susitikimai su klasės vadovais.

14.00 val. – susitikimai su dalykų mokytojais.

 Kartu mes galime daugiau padaryti. Kviečiame tėvelius aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje.

 

Direktorė            S. Grigolienė

Patalpinta kategorijoje: Informacija | Komentarai įrašui Visuotinis tėvų susirinkimas yra išjungti

Paauglystės kryžkelės II

2018 metų rugsėjo 24-26 dienomis Kaunatavos pagrindinėje mokykloje vyko prevencinės programos „Paauglystės kryžkelės“ antrosios dalies mokymai, kuriuose dalyvavo Upynos, Kaunatavos pagr. mokyklos ir Luokės V. Kleivos gimnazijos mokytojai. Projektas finansuojamas Europos sąjunos struktūrin fondų.

                                  

Programa finansuojama
Europos socialinio fondo projekto
Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001
SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS || lėšomis.

Patalpinta kategorijoje: Informacija, Renginiai | Komentarai įrašui Paauglystės kryžkelės II yra išjungti

Rugsėjo pirmosios šventė!

Patalpinta kategorijoje: Informacija, Renginiai | Komentarai įrašui Rugsėjo pirmosios šventė! yra išjungti

Upynos mokyklos 100 metų veiklos jubiliejus!

Patalpinta kategorijoje: Informacija, Renginiai | Komentarai įrašui Upynos mokyklos 100 metų veiklos jubiliejus! yra išjungti

Paauglystės kryžkelės

2018 metų birželio 18-20 dienomis Upynos pagrindinėje mokykloje vyksta prevencinės programos „Paauglystės kryžkelės“ mokymai, kuriuose dalyvauja Upynos, Kaunatavos pagr. mokyklos ir Luokės V. Kleivos gimnazijos mokytojai. Projektas finansuojamas Europos sąjunos struktūrin fondų.

                                  

Programa finansuojama
Europos socialinio fondo projekto
Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001
SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS || lėšomis.

Patalpinta kategorijoje: Informacija, Renginiai | Komentarai įrašui Paauglystės kryžkelės yra išjungti

Mamyčių diena

Upynos pagrindinėje mokykloje gegužės 4 dieną vykusioje mamyčių šventėje savo muzikinius pasirodymus atliko pradinių bei vyresnių klasių mokiniai, mokytojai bei svečiai iš dienos centro. Nuotraukas galite rasti fotoalbume.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Mamyčių diena yra išjungti

Sodo sodinimo šventė

Image result for garden

Mieli Upynos mokyklos mokinių tėveliai, buvę mokiniai ir mokytojai, balandžio 20d., penktadienį, 10:30 val. maloniai kviečiame dalyvauti mokyklos 100-mečio sodo sodinimo šventėje.

Organizarotiai.

Patalpinta kategorijoje: Informacija, Renginiai | Komentarai įrašui Sodo sodinimo šventė yra išjungti

Gimtosios kalbos diena Upynos mokykloje

          ,,Kalbėkime kalba Valančiaus, Daukanto, Daukšos ir Donelaičio, Maironio, Baranausko, Vaižganto ir  Putino, Krėvės, sūduvių, dzūkų, mažlietuvių ir žemaičių, ir aukštaičių.

Kalbėkim, kolei Baltija banguos, kol saulė danguje stovės.”           

Bernardas Brazdžionis

Vasario 21 – sios kalendoriaus lapelyje įrašyta: „Tarptautinė gimtosios kalbos diena“.Tai – tarsi raginimas rūpintis, globoti, puoselėti ir gerbti kalbas, nes kiekviena jų yra visos žmonijos dvasinis turtas. Nuotraukos fotoalbume. Skaityti toliau

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Gimtosios kalbos diena Upynos mokykloje yra išjungti

Vasario 16 dienos šventė

Vasario 16-toji – ypatinga šventė visai Lietuvai. Gražiai ji buvo paminėta Upynos pagrindinėje mokyloje. Mokiniai pagamino ilgą Lietuvos  Trispalvę ir ja apjuosę aktų salę. Į renginį rinkosi visa Upynos kaimo bendruomenė. Šventėje žygiavo jaunieji šauliai, šoko ir dainavo ne tik mokyklos mokiniai, bet ir Upynos darželio vaikučiai, kultūros centro saviveiklininkai.
Drąsiausieji savo jėgas galėjo išbandyti Protų mūšyje. Nuotraukos fotoalbume.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Vasario 16 dienos šventė yra išjungti

Baltos lankos, juodos avys

Lapkričio 20-24 dienomis vyko pradinukų Skaitymo savaitė „Baltos lankos, juodos avys“, kurios metu vaikai skaitė pasirinkatas knygeles, mokėsi bendrauti su knygos tekstu: veikėjais, jų mintimis, įsimenant patikusius meninius posakius. Savaitę užbaigė literatūrine viktorina.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Baltos lankos, juodos avys yra išjungti

RANKOS KURIA, RANKOS IR GRIAUNA

Lapkričio 16-ąją mini daugelis demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena.

2017 m. siūlomas paminėjimo simbolis – rankos. Naudojant šį simbolį mūsų mokyklos mokiniai piešė piešinius, gamino iš popieriaus rankas piešdami jas ne tik savo, bet ir savo šeimos narių, kaimynų. Tą dieną mokyklos bendruomenė vienas kitam tarė daug gražių žodžių, buvo daug kalbama apie pakantumą ir žmogaus priėmimą tokį, koks jis yra. Akcentuota, jog visų rankos yra skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar senyvo žmogaus, vyro ir moters, skirtingų rasių atstovų – skirtingos rankos. Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria, rankos ir sugriauna. Mokinių pagamintos rankų puokštės papuošė ”Žvirblių galeriją”. Vyko smagi fotosesija.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui RANKOS KURIA, RANKOS IR GRIAUNA yra išjungti

Rudeninė moksleivių išvyka į Klaipėdą

Lapkričio 3 dieną, rudens atostogų metu, 5-8kl. mokiniai vyko į Klaipėdoje esančius Roshen konditerijos fabriką ir batutų parką. Konditerijos fabrike susipažino su konditerio specialybe, pamatė kaip gaminami karameliniai saldainiai, patys pagamino po didelį čiulpinuką savo brangiausiam žmogui, gavo dovanų po maišelį Roschen firmos saldainių. Batutų parke turėjo galimybę aktyviai praleisti laisvalaikį. Mokiniai džiaugėsi patirtais įspūdžiais, o išvykos vadovė mokinių drausmingumu ir sutarimu. Nuotraukos Fotoalbume.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Rudeninė moksleivių išvyka į Klaipėdą yra išjungti

Europos kalbų diena

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Europos kalbų diena yra išjungti

Informacija apie visuotinį tėvų susirinkimą

Patalpinta kategorijoje: Informacija, Renginiai | Komentarai įrašui Informacija apie visuotinį tėvų susirinkimą yra išjungti

Rengiami pradinių klasių projektai

  Upynos pagrindinės mokyklos 2-3 klasių mokiniai dalyvauja „Obuolio draugų“ programoje, skirtoje vaikų socialiniams ir emociniams gebėjimams ugdyti ir tobulinti.

   Nuo 2017m. spalio 10 dienos antrokai dalyvauja socialiniame projekte „Telšiuose antrą klasę baigi – plaukti moki“. 

Patalpinta kategorijoje: Informacija | Komentarai įrašui Rengiami pradinių klasių projektai yra išjungti

Rugsėjo pirmoji Upynos pagrindinėje mokykloje!

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Rugsėjo pirmoji Upynos pagrindinėje mokykloje! yra išjungti

Dėl tabako gaminių, elektroninių cigarečių bei jų pildomųjų talpyklų prevencijos ugdymo įstaigose

Gerb. Tėveliai,
Telšių rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras bendradarbiaudamas kartu su Telšių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Telšių rajono savivaldybes švietimo ir sporto skyriumi organizuoja ugdymo įstaigose tabako gaminių (elektroninių cigarečių bei jų pildomųjų talpyklų) vartojimo (turėjimo) prevencinę akciją, kurios tikslas – patikrinti ar ugdymo įstaigų mokiniai iki 18 metų nerūko (CO testerio pagalba) ir ar neturi draudžiamų gaminių (tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ar pildomosios talpyklos). Visą informaciją galite rasti čia.

Patalpinta kategorijoje: Informacija | Komentarai įrašui Dėl tabako gaminių, elektroninių cigarečių bei jų pildomųjų talpyklų prevencijos ugdymo įstaigose yra išjungti

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą šventėm visi kartu

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dieną Upynos pagrindinė mokykla ir kaimo bendruomenė paminėjo skambiomis dainomis, tautiniais šokiais, eilėmis.  Atliekamus kūrinius bendruomenės nariams dovanojo mažieji lopšelio-darželio artistai, mokyklos šokių kolektyvai, mokytojų  ir Upynos kultūros centro ansambliai. Visą renginio eigą galite skaityti čia. Nuotraukos fotoalbume.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą šventėm visi kartu yra išjungti

Sveikas būsiu – nepražūsiu 2016

Mokyklos bendruomenės nariai įgyvendino Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamą projektą „Sveikas būsiu nepražūsiu – 2016“. Projekto informacija galite rasti čia. Nuotraukos fotoalbume.

 

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Sveikas būsiu – nepražūsiu 2016 yra išjungti

Telšių rajono viešųjų švietimo paslaugų vertinimo anketa

Telšių rajono savivaldybės administracija, siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atlieka anoniminį Telšių rajono savivaldybės gyventojų tyrimą, kurio tikslas – ištirti gyventojų pasitenkinimą švietimo įstaigų teikiamomis viešosiomis paslaugomis bei asmenų aptarnavimu.
Maloniai prašome užpildyti šią anketą, atsakant į kiekvieną klausimą. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.
Dėkojame, kad dalyvaujate šiame tyrime!

Nuoroda galite rasti čia.

Patalpinta kategorijoje: Informacija | Komentarai įrašui Telšių rajono viešųjų švietimo paslaugų vertinimo anketa yra išjungti

Naktis Upynos pagrindinėje mokykloje

Kas miegmaišiu, kas pagalve ar čiužiniu nešini, neįprastu laiku Upynos pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai vasario 15-osios vakare rinkosi į mokyklą, kur vyko renginys „Naktis mokykloje“. Visą informaciją galite rasti čia.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Naktis Upynos pagrindinėje mokykloje yra išjungti

Netradicinė savaitė

001

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Netradicinė savaitė yra išjungti

Baltajam badui NE!

Upynos pagrindinės mokyklos mokiniai sausio 19 dieną, vadovaujami mokytojų I. Usienės ir A. Čegienės, organizavo akciją „Baltajam badui NE!“ . Žinome, kad žiema yra  išbandymas ne tik mums, bet ir miško žvėreliams. Todėl mokiniai su mokytojais visą savaitę į mokyklą nešė įvairiausių vaisių ir daržovių. Taip mokinukai ruošėsi kelionei į Ilgšilės  mišką. Aktyviausi organizacijos dalyviai buvo pradinių klasių mokiniai, kurie dosniai nešė dovanas žvėreliams. Akcijos organizatoriams pavyko pririnkti daug visokių vaišių miško gyventojams. Nuotraukos fotoalbume.

Skaityti toliau

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Baltajam badui NE! yra išjungti

Sausio 13-osios dienos minėjimas mokykloje

Mokykloje surengta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos tikslas  –  prisiminti ir paminėti Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę, pagerbti  žuvusius kovoje už laisvę. Dešimt minučių mokyklos languose pleveno  žvakių liepsna. Pirmąją pamoką mokiniai su istorijos mokytoja I. Ivoškiene žiūrėjo  dokumentinį filmą. Pradinukai piešė laisvą Lietuvą. Platesnė informacija.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Sausio 13-osios dienos minėjimas mokykloje yra išjungti

Rudenėlio šventė

eb1260912ffa08c290b09801d6b60f41

Ruduo – toks metų laikas, kai  sutema vis anksčiau paslepia  miesto gatves, šalikelėje driekiasi geltoni rugienojai, plaikstosi jau nebe tokios žalios beržų kasos, medžių lapai dabinasi ryškiomis rudenio spalvomis. Kiek įvairiausių spalvų:  gelsva, oranžinė, raudona, žalia…  Toks gamtos grožis gali sužavėti kiekvieną.

Nelikome ir mes, renginio organizatoriai, abejingi šitokiam gamtos grožiui, todėl spalio 28 dieną suorganizavome mokykloje  Rudenėlio šventę ,,Ruduo žengia per žemę”. Šventėje dalyvavo 1-8 klasių mokiniai. Renginio tolimesnę eigą galite skaityti čia.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Rudenėlio šventė yra išjungti

Europos kalbų diena

IMG_2119

Daugelyje mokyklų  vaikai skatinami skaityti, inscenizuoti, deklamuoti įvairiomis kalbomis. Ne išimtis ir Upynos  pagrindinė mokykla, kurioje mokytojos T. Norkuvienė ir S. Krapikienė organizavo „KALBŲ VIKTORINĄ“. Platesnę informaciją rasite čia, nuotraukos fotoalbume.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Europos kalbų diena yra išjungti

Rugsėjo pirmosios šventė

skambutis3

MIELI MOKINIAI, TĖVELIAI,   MOKYTOJAI, MOKYKLINIO SKAMBUČIO  AIDAS

RUGSĖJO 1 D., 10.00 VAL. KVIEČIA JUS Į ŠV. MIŠIAS, UPYNOS BAŽNYČIOJE. 

11.00 VAL. UPYNOS PAGR. MOKYKLOS AKTŲ SALĖJE VYKS MOKSLO IR ŽINIŲ

DIENAI SKIRTA ŠVENTĖ.

                                                                                                                 

                         KVIEČIAME DALYVAUTI!

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Rugsėjo pirmosios šventė yra išjungti

Lietuvių kalbos viktorina

image3 (4) 2016-04-04 Upynos pagridinėje mokykloje vykusi lietuvių kalbos viktorina. Nuotraukų peržiūra fotoalbume.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Lietuvių kalbos viktorina yra išjungti

Telšiai – kultūros sostinė: septynios meno kalbos

2016m. balandžio 14 d. 5 klasės mokiniai dalyvavo konkurse „Telšiai – kultūros sostinė: septynios meno kalbos“. Vertinimo protokolą galite rasti čia.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Telšiai – kultūros sostinė: septynios meno kalbos yra išjungti

Informacija Tėvams ir mokiniams

 Atsižvelgiant į tai, kad po įspėjamojo streiko  kolektyvinio darbo ginčo sprendimo procedūra baigėsi surašant nesutarimų protokolą (Darbo kodekso 74 str. 1 d.) ir reikalavimai nebuvo patenkinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76 str., 77 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo 23 str. 2 d., 2016 m. vasario 4 d. vykusi LŠĮPS Pirmininkų taryba priėmė nutarimą skelbti tikrąjį švietimo šakos streiką. Skaityti toliau

Patalpinta kategorijoje: Informacija | Komentarai įrašui Informacija Tėvams ir mokiniams yra išjungti

Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklose, 1–12 klasėse, besimokančių mokinių ir tėvelių dėmesiui!

Pagal Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką, Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai turi galimybę gauti Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) krepšelį vienai iš 35 Telšių rajono savivaldybėje akredituotų programų, kurios pristatomos tinklalapyje: http://www.telsiai.lt/go.php/Neformalusis-svietimas161869 . Prašytume nedelsiant susipažinti su NVŠ teikėjų siūlomomis programomis ir susidomėjus susisiekti su jų vadovais. Tai turite padaryti iki 2015 m. spalio 1 d. Skaityti toliau

Patalpinta kategorijoje: Informacija | Komentarai įrašui Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklose, 1–12 klasėse, besimokančių mokinių ir tėvelių dėmesiui! yra išjungti

Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai

Mokyklinio skambučio aidas rugpjūčio 30 d., 11.30 val. kviečia jus į Šv. Mišias, Upynos bažnyčioje.

Rugsėjo 1-ąją, 9.00 val., Upynos Pagrindinės Mokyklos aktų salėje vyks mokslo ir žinių dienai skirta šventė.

KVIEČIAME DALYVAUTI

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai yra išjungti

Žemės diena

Žemės dienos proga mokiniai renka labiausiai patikusią nuotrauką. Vyksta nuotraukų paroda „Gamtos stebuklai“. Kovo 23-27 dienomis – „Savaitė be patyčių“.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai | Komentarai įrašui Žemės diena yra išjungti

Rugsėjo 1-oji

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized | Komentarai įrašui Rugsėjo 1-oji yra išjungti