Visuotinis tėvų susirinkimas

                    KVIETIMAS

    Į VISUOTINĮ TĖVŲ SUSIRINKIMĄ

Maloniai kviečiame visus tėvelius 2018 metų spalio 19 dieną (penktadienį) 12 val. dalyvauti visuotiniame tėvų susirinkime, kuris vyks mokyklos biologijos kabinete. Bendro susirinkimo metu susipažinsite su mokinių darbo tvarkos taisyklių pagrindiniais nuostatais, mokinių pasiekimais ir pažanga, maitinimo tvarka, prisijungimu prie elektroninio dienyno,  prevencine programa „Paauglystės kryžkelės“. Atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

13.00 val. – susitikimai su klasės vadovais.

14.00 val. – susitikimai su dalykų mokytojais.

 Kartu mes galime daugiau padaryti. Kviečiame tėvelius aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje.

 

Direktorė            S. Grigolienė

Patalpinta kategorijoje: Informacija.