Atmintinė Telšių r. Upynos pagrindinės mokyklos mokiniams

Kaip mokysimės nuotoliniu būdu?

Mokymas/mokymasis prasideda 2020 metų kovo 30 diena.

Nuotolinės pamokos vyksta pagal II pusmečio tvarkaraštį.

 Pamokos prasideda kiekvieną dieną 9 val. Nuotolinis pamokų laikas neapibrėžiamas, atsižvelgiant į skirtingas šeimų situacijas. Mokytojas pasiekiamas iki 15 val.

Kiekvieną rytą mokinys prisijungia prie Mano dienynas  ir kitų mokytojų nurodytų nuorodų, ir peržiūri mokytojų pranešimus apie jam paskirtas užduotis.

Pamokos metu, kilus neaiškumams ar nesupratus, kaip atlikti užduotis, mokiniai  susisiekia su mokytoju nurodytu būdu.

Dėl techninių problemų konsultuotis galima su IKT koordinatore Audrone Čegiene, tel. Nr. 860087766, IKT specialistu R. Abukaičiu, tel. Nr. 8 611 67770

Pradinių klasių mokinius, ruošiant skirtas užduotis, konsultuos pailgintos darbo grupės mokytoja Rima Žukauskienė nuo 12.00 val. iki 15.00 val. Konsultuotis galima elektroninio dienyno pranešimų pagalba, naudojantis mesendžeriu, telefonu, elektroninio pašto žinutėmis.  Mokytojos tel. Nr. 864651668

5,7 klasės mokinius, turinčius specialių ugdymosi poreikių, konsultuos mokytojų padėjėjos Virgina ir Nelė. Susisiekti galite turimomis ryšio priemonėmis nuo 13.00 iki 15.00 val.  

Vertinimo sistema:

1 savaitė – adaptacinis laikotarpis ir mokiniai pažymiu nevertinami. Naudojant mokymosi aplinką, vykdomas tik formuojamasis vertinimas, tačiau rezultatai nėra konvertuojami į pažymį. Mokomės mokytis nuotoliniu būdu.

2 savaitė –  vykdomas kaupiamasis vertinimas.

Nuo trečios savaitės rašomi  įvertinimai el. dienyne.

Iki 16 val., atlikęs mokytojų paskirtas užduotis, mokinys išsiunčia atsakymus mokytojų nurodytu būdu.

Jei mokinys (be rimtos priežasties) po 2 savaičių neišsiunčia darbo iki 16 val., jis vertinamas nepatenkinamai.

Jei mokinys iki  trečios savaitės pradžios neprisijungia, neatsiunčia atliktų darbų,  Mano dienyne mokytojas fiksuoja mokiniui „n“.

Taisyklės gali kisti .

Draudžiama įrašinėti ir platinti pamokas bei paskirtas užduotis.

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized.