Tėvelių dėmesiui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.1. papunkčiu ir Telšių rajono
savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus informacija, pateikta 2020-03-25 Nr. ŠV1-25, mokykla tėvų prašymus dėl priėmimo į mokyklą registruoja registracijos žurnale pagal prašymo pateikimo laiką elektroniniu paštu: upynospm@gmail.com. Prašymo formą galima rasti ČIA Prašymus rašo tėveliai dėl priėmimo į pirmą klasę, į priešmokyklinę grupę bei ikimokyklinę grupę. Taip pat naujai atėję ir pageidaujantys mokytis Upynos pagrindinėje mokykloje. Prašymai turi būti teikiami tik į vieną pasirinktą mokyklą. Užpildytą prašymą siunčiame nurodytu el. paštu. Tie tėveliai, kurie jau užpildę prašymus ir atnešę į mokyklą, pakartotinai neberašote.

Direktorė Stanislava Grigolienė

Patalpinta kategorijoje: Informacija.