Dėl paskelbto karantino mūsų mokykla neveikia, bet mokymasis vyksta toliau – kiekvieną rytą mokiniai ir mokytojai susitinka ne klasėse, o virtualioje erdvėje. Mokiniai pagal tvarkaraštį dalyvauja mokytojų tiesioginėse pamokose bei mokosi savarankiškai, konsultuojasi su mokytojais tuomet, kai turi papildomų klausimų.

                      Visiems mums perėjimas prie virtualios mokyklos sukėlė nemažai iššūkių ir nuogąstavimų, ar viskas pavyks, kaip norėtume, kaip planavome ir kaip įsivaizduojame kokybišką mokymąsi virtualioje erdvėje. Jau pirmosios dienos parodė, kad tai žymiai sunkiau nei dirbti klasėje. Neįpratę bendrauti virtualioje erdvėje su mokiniais, mokytojai  aktyviai lankė nuotolinio mokymo seminarus, kaupė informaciją ir stengėsi  pasiruošti aktyviam darbui su mokiniais virtualioje erdvėje. Sukurtos klasių grupės mesenger, kuriose yra ir mokytojai ir mokiniai,  patys mokiniai susikūrė atskiras grupeles.

                      Mokytojai dirba visi išvien, kaip vienas kumštis, pagelbėdami vienas kitam, pasidalindami geriausiomis idėjomis, bendrai planuodami ir siekdami, kad net pasikeitusiomis sąlygomis kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę. Šį laikotarpį mokytojai išnaudoja kaip ypatingą galimybę ugdyti vaikų savarankiškumą, atsakomybę,  tarpusavio pagarbą ir tvirtumą.

                      Net patys mažiausi mokinukai jungiasi į gyvas pamokas, atlieka užduotis.

                      Pradžioje visiems reikia tėvų pagalbos. Bet dirbti kompiuteriu ir sutartomis programomis mokosi ir maži, ir dideli.

                      Vyresnieji puikiai prisitaikė prie naujosios realybės, bei draugiškai intensyviau padeda vienas kitam. Matome, kad daugelis vaikų ir virtualioje erdvėje išlieka savimi, rodo pastangas ir norą gerai mokytis. Noriu paraginti kai kuriuos mokinius imtis daugiau atsakomybės ir savarankiškumo mokantis nuotoliniu būdu. Nepalikite nepadarytų darbų rytojui.

                      Didžiuojamės nuostabiais savo mokinių tėvais, kurie patys turėdami šeiminius ir darbinius įsipareigojimus, yra tikras ramstis vaikams , mokytojams  perkeliant ugdymą į virtualią erdvę. Jų praktinė ir emocinė pagalba savo vaikams bei pasiūlymai mokyklai yra neįkainojami.     Kiekvieną dieną sprendžiame kylančius iššūkius – technologinius, akademinius, emocinius, buitinius – kiekvienas asmeniškai ir visi kartu. Mokomės kiekvieną dieną. Visada žinojome, kad esame ypatingos bendruomenės dalis. Svarbiausia turime palaikyti vieni kitus ir turėtų viskas būti gerai.

                      Mokiniams siūlome gautus planšetinius kompiuterius neštis į namus, jais naudotis ir siekti vis geresnių mokymosi  virtualioje erdvėje rezultatų.

 

Direktorė

 

 

Patalpinta kategorijoje: Uncategorized.