Sausio 13-osios dienos minėjimas mokykloje

Mokykloje surengta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcijos tikslas  –  prisiminti ir paminėti Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę, pagerbti  žuvusius kovoje už laisvę. Dešimt minučių mokyklos languose pleveno  žvakių liepsna. Pirmąją pamoką mokiniai su istorijos mokytoja I. Ivoškiene žiūrėjo  dokumentinį filmą. Pradinukai piešė laisvą Lietuvą. Platesnė informacija.

Patalpinta kategorijoje: Renginiai.