Informacija Tėvams ir mokiniams

 Atsižvelgiant į tai, kad po įspėjamojo streiko  kolektyvinio darbo ginčo sprendimo procedūra baigėsi surašant nesutarimų protokolą (Darbo kodekso 74 str. 1 d.) ir reikalavimai nebuvo patenkinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76 str., 77 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo 23 str. 2 d., 2016 m. vasario 4 d. vykusi LŠĮPS Pirmininkų taryba priėmė nutarimą skelbti tikrąjį švietimo šakos streiką.

  Telšių rajono Upynos pagrindinėje mokykloje veikia LŠĮPS priklausanti profesinė sąjunga (organizacija) ir vadovaudamiesi Darbo kodekso 77 str. 3 d. reikalavimais, Informuojame, kad nuo 2016 m. vasario 22 d. 8 val. skelbiamas tikrasis švietimo šakos streikas, kuriame dalyvaus ir mūsų švietimo įstaigos darbuotojai.

 Ugdymo procesas nutraukiamas (pamokos nevyks). Siekiant užtikrinti atvykusių mokinių saugumą ir užimtumą, streiko metu mokiniams bus rodomi edukaciniai filmai. Gaunantys nemokamą maitinimą bus maitinami įprasta tvarka. Apie ugdymo proceso atnaujinimą bus pranešta MANO dienyne, telefonu. Iškilus klausimams prašome kreiptis telefonu 8-610-24318

Streiko metu vykdomų veiklų tvarkaraščiai:

2016-02-22

2016-02-23

2016-02-24

 

Telšių rajono Upynos pagrindinės mokyklos administracija ir streiko koordinacinis komitetas.

 

Patalpinta kategorijoje: Informacija.