Personalas

2017-2018 m.m. dirbantys  darbuotojai

 

1.      S. Grigolienė – mokyklos direktorė

2.      2.R. Astrauskienė – pradinių kl. mokytoja

3.      R. Žukauskienė – pailgintos d. gr. auklėtoja

4.      T. Norkuvienė – lietuvių kalbos mokytoja

5.      R. Nevardauskienė – geografijos mokytoja

6.      Violeta Usienė – biologijos mokytoja

7.      D. Pociūtė – kūno kultūros mokytoja

8.      A. Veselienė – muzikos mokytoja

9.      A. Šežikienė – tikybos mokytoja

10.   I. Bertašienė – rusų kalbos mokytoja

11.   I. Ivoškienė – istorijos mokytoja

12.   N. Norkūnienė – logopedė, soc. pedagogė

13.   V. Žeimienė – matematikos mokytoja

14.   A. Čegienė – fizikos mokytoja

15.   S. Krapikienė – užsienio kalbų mokytoja

16.   R. Vėlavičienė – dailės, technologijų mokytoja

17.   L. Želvienė(atostogose)

18.   V. Kuizinienė – bibliotekininkė

 

   Aptarnaujantis personalas

19.   R. Šimkus – direktoriaus pav. ūkio ir bendriesiems klausimams

20.   J. Želvienė – raštinės vedėja

21.   V. Grigolius – vairuotojas, sargas

22.   C. Kanapackis – vairuotojas, sargas

23.   A. Jonavičius – sargas

24.   A. Želvys – darbininkas, sargas

25.   V. Masaitienė – valytoja, budėtoja

26.   V. Vaitiekienė – valytoja, budėtoja

27.   V. Arlickienė – kiemsargė

28.   R. Masaitis – sargas

29.   M. Strazdauskas – informacinių tech. specialistas

30.   D. Želvys – specialistas sportui