Mokinių komitetas

  Mokinių komitetas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, tarpininkas tarp mokinių ir mokyklos administracijos.

  Komiteto funkcijos:

– planuoti savo veiklą, rengti komiteto nuostatus, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius;

– ruošti mokyklos renginių programą metams ir teikti tvirtinti mokyklos direktoriui;

– inicijuoti ir padėti organizuoti mokyklines šventes, įvairias akcijas;

– organizuoti diskotekas, kartu su mokytojais ir tėvais užtikrinti tvarką poilsio vakaruose;

– analizuoti ir apibendrinti klasių seniūnų ir individualius siūlymus įvairiais mokyklos veiklos klausimais, teikti pasiūlymus mokyklos administracijai ir mokyklos tarybai;

– bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų mokiniais, savivaldos institucijomis;

– dalyvauti mokyklos tarybos veikloje.

 

 Mokinių komiteto sąrašas:

1.Nedas Stulpinas
2.Ernesta Žeimytė
3.Urtė Čegytė
4.Gabija Žukauskaitė
5.Gabrielė Niūniavaitė

Kuruojanti  veiklą mokytoja – Toma Norkuvienė.