Mokinių komitetas


  Mokinių komitetas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, tarpininkas tarp mokinių ir mokyklos administracijos.


  Komiteto funkcijos:

– planuoti savo veiklą, rengti komiteto nuostatus, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius;

– ruošti mokyklos renginių programą metams ir teikti tvirtinti mokyklos direktoriui;

– inicijuoti ir padėti organizuoti mokyklines šventes, įvairias akcijas;

– organizuoti diskotekas, kartu su mokytojais ir tėvais užtikrinti tvarką poilsio vakaruose;

– analizuoti ir apibendrinti klasių seniūnų ir individualius siūlymus įvairiais mokyklos veiklos klausimais, teikti pasiūlymus mokyklos administracijai ir mokyklos tarybai;

– bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų mokiniais, savivaldos institucijomis;

– dalyvauti mokyklos tarybos veikloje.


 Mokinių komiteto sąrašas:

1.Niuniavaitė Kamilė, 5kl.
2.Niuniavaitė Gabrielė, 6kl.
3.Žukauskaitė Gabija, 7kl.
4.Čegytė Urtė, 8kl.
5.Žeimytė Ernesta, 8kl.