Planavimo dokumentai


2016-2018 m. Strateginis planas >>čia<<

Ugdymo planas 2017-2018m. >>čia<<

Veiklos planas 2017m. >>>čia<<<

Tikslai ir uždaviniai 2017 metams >>>čia<<<


2016 metų mokyklos veiklos ataskaita >>>čia<<<

2016-2017 m.m. ugdymo planas >>>čia<<<

 

performance