Teisinė informacija


Pranešimas apie Telšių r. Upynos pagrindinės mokyklos ir Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą  >>čia<<

Dėl klasių ir grupių skaičiaus 2020-2021 metais tarybos sprendimas >>čia<<<

Dėl klasių ir grupių skaičiaus 2019-2020 metais tarybos sprendimas >>čia<<

Sprendimas dėl Telšių rajono švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo >>čia<<

Dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas >>čia<<


Kompensavimo tvarkos aprašas 2017 >>čia<<


Darbo tvarkos taisyklės >>čia<<


Upynos pagrindinės mokyklos nuostatai >>čia<<


Švietimo įstatymas >>>čia<<<


Geros mokyklos koncepcija >>>čia<<<


Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas >>>čia<<<


5-8 klasės Lietuvių kalbos atnaujinta programa >>>čia<<<


Dėl mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas >>>čia<<<

Nutarimas dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo >>>čia<<<