Teisinė informacija


Dėl klasių ir grupių skaičiaus 2019-2020 metais tarybos sprendimas >>>čia<<<

Sprendimas dėl Telšių rajono švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo >>>čia<<<

Dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas >>čia<<


Kompensavimo tvarkos aprašas 2017 >>čia<<


Darbo tvarkos taisyklės >>čia<<


Upynos pagrindinės mokyklos nuostatai >>čia<<


Švietimo įstatymas >>>čia<<<


Geros mokyklos koncepcija >>>čia<<<


Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas >>>čia<<<


5-8 klasės Lietuvių kalbos atnaujinta programa >>>čia<<<


Dėl mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas >>>čia<<<

Nutarimas dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo >>>čia<<<