Teisinė informacija

Kompensavimo tvarkos aprašas 2017 >>čia<<

Darbo tvarkos taisyklės >>čia<<

Upynos pagrindinės mokyklos nuostatai >>čia<<

Švietimo įstatymas >>>čia<<<

Geros mokyklos koncepcija >>>čia<<<

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas >>>čia<<<

5-8 klasės Lietuvių kalbos atnaujinta programa >>>čia<<<

Dėl mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas >>>čia<<<