Teisinė informacija

Upynos pagrindinės mokyklos nuostatai >>čia<<

Švietimo įstatymas >>>čia<<<

Geros mokyklos koncepcija >>>čia<<<

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas >>>čia<<<

5-8 klasės Lietuvių kalbos atnaujinta programa >>>čia<<<

Dėl mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas >>>čia<<<

Klasių ir grupių skaičius 2016-2017 mokslo metais >>>čia<<<